Η αλλαγή έδρας ή η μεταφορά της αποθήκης μιας εταιρείας ήταν και είναι ένα δύσκολό εγχείρημα. Απαιτεί άριστο και αυστηρό σύστημα οργάνωσης κατά την απογραφή και τη συσκευασία καθώς και αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα μεταφοράς και αποσυσκευασίας.
Η εταιρεία μας , διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, αναλαμβάνει τη μεταστέγαση της εταιρείας σας (γραφείων, αποθηκών κ.λ.π.) προτείνοντας συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του μεταφερόμενου εξοπλισμού καθώς και την οικονομία χρόνου και χρήματος.

Οι

Υπηρεσίες μας

Η αλλαγή έδρας ή η μεταφορά της αποθήκης μιας εταιρείας ήταν και είναι ένα δύσκολό εγχείρημα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας?